#VTuber始めました 【Twitter速報 #VTuber始めました】- 2019年11月1日 0時56分

自己紹介動画200再生いっ

爽凛のとりっくおあとりーと

#Vtuber #Vtub