#VTuber 【YouTube動画速報】- 2019年11月11日 20時54分

【VTuber】少し歌いたい気分【暁月和音】 – 長さ: 1:04:25。

【今回の配信】 □概要 ├・そう…