#VTuber始めました 【Twitter速報 #VTuber始めました】- 2019年11月28日 0時45分

自己紹介動画が完成しました