#VTuber始めました 【Twitter速報 #VTuber始めました】- 2019年12月15日 19時37分

自己紹介動画を上げました!